Uwaga Członkowie ATP

Augustowskie Towarzystwo Pływackie
organizuje wyjazd na zawody pływackie
International Swim Meeting – Berlin Germany 2008
w terminie 6-9 marzec 2008


Reprezentacja Klubu - do 14 osób

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału w zawodach mają:
1. Zawodnicy kadry Klubu A i B
Pozostali zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje Trener – Artur Paczyński

Termin zgłoszeń wraz z dokonaniem przedpłaty (150 zł) na konto ATP – do 14 lutego!!!
Koszt: ok. 600 zł plus opłaty startowe (8 EURO za każdy zgłoszony start).

Dofinansowanie klubu – wg przynależności do kadr.

Komunikat organizacyjny zawodów dostępny na stronie: www.ism-germany.com